Efter att du installerat VMware Server på Hardy-hjälten, beror du på att din virtuella maskin inte kan upptäcka några USB-enheter på värden, eftersom Ubuntu har tagit bort stödet för / proc / bus / usb / * .

Följande är sättet att lösa detta problem:

Öppna en terminal och typ

gksu gedit /etc/init.d/mountdevsubfs.sh

I fönstret som dyker upp, bläddra till rad 40 och leta efter följande kod:

#mkdir -p /dev/bus/usb/.usbfs
#domount usbfs "" /dev/bus/usb/.usbfs -obusmode=0700, devmode=0600, listmode=0644
#ln -s .usbfs/devices /dev/bus/usb/devices
#mount --rbind /dev/bus/usb /proc/bus/usb

Uncomment dem genom att ta bort "#" infront av varje rad i koden.

Spara och avsluta.

Starta om modulen

/etc/init.d/mountdevsubfs.sh starta

Gjort. Din virtuella maskin ska kunna detektera USB-enheten nu.

(Ovanstående steg kommer också att gälla för VirtualBox)