I min Windows Vista-inställning kan jag bara trycka på fn-F5 på min bärbara dator för att växla skärmskärm och mata ut till en projektor eller extern bildskärm.

Efter att jag bytte till Ubuntu, fungerar snabbtangenten inte längre.

Med lite forskning fann jag att problemet ligger med min xorg.conf-fil. Det är konfigurerat att endast ha en utmatningsenhet.

Jag bestämde mig för att prova lite och "klona" den bärbara skärmen till VGA-porten och det fungerar!

Här är vad jag gjorde:

sudo gedit /etc/X11/xorg.conf

Leta efter sektionen
Avsnittet "Enhet"
Identifier "Intel Corporation Mobile 945GM / GMS / 940GML Express Integrated Graphics Controller"
Föraren "i810"
BusID "PCI: 0: 2: 0"
EndSection

Sätt in koden:

Alternativ "MonitorLayout" "CRT, LFP"
Alternativ "Clone" "true"
Alternativet "DevicePresence" "true

före slutet

Spara filen och avsluta.

Tryck på "Ctrl + Alt + Backspace" för att starta om Xorg.conf

Det är allt! Nu kan du se din skärm på projektorn eller den externa bildskärmen.