WinDirStat är en diskstatistikvisare och ett rengöringsverktyg för alla varianter av Windows OS. Vad som gör den här open source-programvaran annorlunda än resten är att du kan ta bort och ta bort oönskade filer direkt inuti programmet. De flesta diskanvändningsanalysatorer låter dig bara se filstorleken och procentandelen av hårddisken som den upptar, men WinDirStat kan du göra mer än det. Istället för att gå till Utforskaren, hitta filerna och ta bort den, du kan nu göra det direkt i programmet.


(Klicka för att förstora)

Medan de flesta diskanalysatorer använder stapeldiagram och cirkeldiagram för att visa statistiken använder WinDirStat en trekarta ( se ovanstående bild ) för att visa data. Du kommer att se massor av färgade rektanglar i rektanglar. En trekarta är en visuell representation av nodkonceptet. Den största rektangeln representerar hårddisken medan nästa största rektangel inom representerar katalogerna. I var och en av katalogrektanglarna finns det mycket mer mindre rektanglar som representerar filerna i den katalogen. Ju större filstorlek desto större är rektangeln. Rektanglarna är kodade med färg för att representera olika filformat, till exempel, blå står för körbar fil, medan rött står för bildfiler.

I WinDirStat finns det två paneler - topp och botten. Bottenpanelen visar trekartan medan toppanelen visar filvägen. När du klickade på rektangeln navigerar topppanelen automatiskt till (och markerar) den valda filen. Du kan sedan bestämma om du vill ta bort filen på överpanelen.

Hämta WinDirStat